Maquinarià

Disposem del konw-how i els mitjans tècnics i humans necessaris per realitzar el seu projecte de termoconformat, gràcies a moderns equips informàtics, maquinària d’última generació (centres de mecanitzat) amb potents softwares en CAD-CAM I 3D , en els quals podem mecanitzar qualsevol tipus de geometria, així com la realització de models virtuals en 3D , abans de fabricar el prototip o motlle.

Moldes para termoconformados
Moldes para termoconformados

Especialistes en motlles per termoconformats Plàstics des de 1959